Kulttuurista liiketoimintaa

€44.00Price

Kirjassa käsitellään liiketoiminnan perusteita, tuotteistamista, markkinointiviestintää. liiketoiminnan suunnittelua ja taloushallintoa sekä yleisellä tasolla että kulttuurialalta poimittujen esimerkkien avulla.

Kirja sopii oppikirjaksi niin toisen asteen kuin korkea-asteenkin oppilaitoksiin, mutta se toimii myös käsikirjana niille, jotka suunnittelevat tai jo pyörittävät omaa liiketoimintaa. 

Pohdintatehtävien ja esimerkkien avulla teoria-asioita tuodaan käytännön tasolle. Esimerkit ovat kulttuurialalta, mutta samat taloudelliset periaatteet pätevät myös muilla aloilla: jotta toiminta olisi kannattavaa, sen tulee tuottaa enemmän kuin siihen kuluu resursseja. 

ISBN 978-952-93-0409-7